GIỚI THIỆU
Hội Dược Sĩ Bệnh viện TP. Hồ Chí Minh thuộc Hội Dược Học  TP. Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội nghề nghiệp của những tổ chức và cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực dược bệnh viện, tự nguyện tổ chức xây dựng và phát triển lĩnh vực dược bệnh viện, góp phần đưa nhanh các ứng dụng kỹ thuật , phổ biến cập nhật kiến thức về dược lâm sàng, quản lý, ứng dụng CNTT vào các hoạt động dược tại bệnh viện, đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế.