Tài liệu
Danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt
Thông tư 20/2017
Quy chế hoạt động Khoa Dược
Thông tư 22/2011
Quy định Hội đồng thuốc và điều trị
Thông tư 21/2013
Hướng dẫn sử dụng thuốc
Thông tư 23/2011
Danh mục thuốc thanh toán BHYT
Thông tư 30/2018
GSP - Quy định bảo quản kho tốt
Thông tư 36/2018
Nhà thuốc GPP
Thông tư 02/2018
Quy định Dược lâm sàng
Nghị định 131/2020
Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng một số bệnh không lây nhiễm
Hướng dẫn thực hành Dược lâm sàng cho Dược sĩ trong một số bệnh không lây nhiễm, theo quyết định số 3809/QĐ-BYT ngày 27/08/2019 của Bộ Y tế