Thông tin liên hệ

Địa chỉ số 81 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại (028) 39111052