CHƯƠNG TRÌNG HỘI THẢO

QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRONG HOẠT ĐỘNG DƯỢC BỆNH VIỆN

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 

13:30 – 14:00        Đón tiếp đại biểu

14:00 – 14:10        Phát biểu khai mạc

14:10 –14:20         Phát biểu của đại diện các nhà tài trợ

14:20 – 14:40        Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hoạt động Dược bệnh viện.

                                      ThS. DS. Nguyễn Thị Anh Thư, Bệnh viện ĐHYD TP. HCM

14:40 – 15:00        Kinh nghiệm triển khai thực hành tốt bảo quản thuốc tại Bệnh viện Hùng Vương.

                              DS. CKII. Lê Phương Thảo, P. Trưởng khoa Dược, Bệnh viện Hùng Vương.

15:00 – 15:50        Giải lao

15:50 – 16:50        Cơ hội và thách thức cho công tác dược hiện nay

                              ThS. DS. Lê Ngọc Danh, P. Trưởng Phòng Nghiệp vụ Dược, SYT TP. HCM.


TẢI TÀI LIỆU HỘI THẢO TẠI ĐÂY

https://drive.google.com/drive/folders/1A6hI7JeSeJYCAuT3aOr-YGg2il2CSBiE?usp=sharing

Thông tin nổi bật
Các trang và tài nguyên hàng đầu để truy cập nhanh.
QUẢNG CÁO